Wzgórze Zamkowe to jednostka budżetowa Miasta Kielce, działająca w obszarze kultury. Jest to miejsce sprzyjające rozwojowi edukacji i kreatywności kielczan oraz odwiedzających gości. Jednostka łączyły dwie instytucje o charakterze historyczno-edukacyjnym i kulturalno-artystycznym.

Pierwszą część Wzgórza Zamkowego zajmuje Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej - miejsce stałej ekspozycji historycznej, zaprojektowanej przez Mirosława Nizio, twórcę m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. OMPiO to przestrzeń do edukacji, ale też dyskusji na tematy wychowania obywatelskiego oraz  definiowania polskiego patriotyzmu. Należy pamiętać, że WZ mieści się w zabudowaniach Starego Więzienia Kieleckiego, silnie związanego pamięcią mieszkańców z jego historią. Dlatego jednym z zadań OMPiO jest upamiętnienie przeszłości oraz kultywowanie pamięci historii tego miejsca oraz troska o Miejsce Pamięci Narodowej, którym jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

Druga część Wzgórza Zamkowego to Instytut Dizajnu w Kielcach, który realizuje projekty z dziedziny szeroko pojętego wzornictwa oraz zajmuje się promocją współczesnej myśli projektowej. Instytut skupia się na produkcji, wystawiennictwie i edukacji a bazą prowadzenia tych działań stanowią pracownie: ceramiczna, komunikacji wizualnej, projektowania przestrzeni oraz tkaniny. Każda z pracowni przygotowana jest do pełnienia funkcji dydaktycznych - organizacji warsztatów i szkoleń - a także staży, praktyk oraz rezydencji artystycznych. Pracownicy Instytutu Dizajnu koordynują również wiele akcji społecznych oraz angażują się w działania
w przestrzeni miejskiej oraz realizują wystawy w dostępnych na Wzgórzu Zamkowym galeriach – Galerii Głównej ID, Galerii na Piętrze oraz Galerii Brama.

Wzgórze Zamkowe jest instytucją, która dąży do budowania mostów między przeszłością a teraźniejszością, wspierając zrozumienie i dialog międzykulturowy oraz angażując społecznośćw aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, a ID i OMPiO rozwijając swoje własne programy, starają się szukać porozumienia w nieustannym dialogu o naszej teraźniejszości.